خدمات

  • مشاوره، اصلاح و پیاده سازی خط کشی های معابر طبق اصول استاندارد و مهیا ساختن ایمنی معابر جهت اخذ ایزوهای شهری .
  • تهیه مصالح و اجرای عملیات خط کشی معابر درون شهری و برون شهری با رنگ های تک جزئی یا دو جزئی سرد و اجرای نوشتار و علائم افقی نظیر:آهسته، سرعتگیر و اجرای فلش های استاندارد 
  • ایمن سازی پارکینگ ها(نظیر خط کشی پارکینگی، شماره گذاری، نصب ضربه گیر ستون، نصب استوپر)برای جلوگیری از برخورد خودرو با دیوار .
  • تهیه مصالح و اجرا کفپوش اپوکسی پلی آمید، پلی آمین و … جهت پارکینگ ها، سالن ها، لابی ها، سوله ها، استخر و سونا،سرویس بهداشتی و حمام در سه بعد کف، دیوار و سقف .
  • تهیه و اجرا هارد بتون های رنگی جهت کف سالن ها، کف باراندازها، کف سالن های کارخانه، سالن های انبارها 

نمونه کار اجرای رنگ ها