راه نیک سازه هلدینگ

تولید کننده انواع رنگ ها

رنگ های جدولی

رنگ های جدولی بر پایه رزین آکریلیک

رنگ های جدولی پایه آب بر پایه رزین آکریلیک

رنگ ها و ضد زنگ های سوله ای

رنگ های سوله ای بر پایه رزین آکریلیک

ضد زنگ ها (طبق سفارش مشتری)

رنگ ها و پوشش های اپوکسی

رنگ های اپوکسی شامل لایه زیرین، لایی میانی و لایی نهایی بوده که براساس زرین پلی آمین، زرین پلی آمید، اپوکسی ضدحریق، اپوکسی ضد اسید، اپوکسی ضدنمک و …. قابل ارائه می‌باشند .

جهت اخذ مشاوره در هریک از  زمینه های فوق و یا دریافت فهرست بهاء هریک از خدمات و یا محصولات با تماس بگیرید .